Beranda

Tentang Pengadilan

Layanan Publik

Layanan Hukum

Berita

JDIH

Hubungi Kami

Reformasi Birokrasi

Profil Jurusita / Jurusita Pengganti

Dwi Wantjondro, S.H.
NIP. 196612201991031003
Jurusita


 

Anang Muhson Fauzan, S.H., M.Hum.
NIP. 198205242009041005
Jurusita


 

Edy Purwanto
NIP. 19780528 201408 1 001
Jurusita Pengganti